Home » ข่าว » หอการค้าสงขลาร่วมขับเคลื่อนภารกิจจังหวัด

หอการค้าสงขลาร่วมขับเคลื่อนภารกิจจังหวัด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือคณะที่ปรึกษา ฯ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจจังหวัด มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยใช้ภาคีเครือข่ายชุมชน โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

นายสมนึก พรหมเขียว กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้เร่งดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืนให้ครบทุกครัวเรือน โดยใช้กลไก 7 ภาคีเครือข่าย ทั้งระดับตำบล/หมู่บ้าน เป็นแกนหลักในการดำเนินการขับเคลื่อนแต่ละหมู่บ้าน โดยในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา กำหนดวันรณรงค์ในเรื่องการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารทั้งจังหวัด โดยดำเนินการตั้งแต่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนแก่ส่วนราชการ ลงสู่อำเภอ เพื่อรณรงค์ที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
.

และในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดลงตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมกับนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือการเตรียมการเปิดด่านชายแดนสะเดา จังหวัดสงขลา กับด่านบูกิตกายูฮิตัม ประเทศมาเลเซีย โดยจะมีการเตรียมนำเสนอแผนการทำถนนเลี่ยงเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจการขนส่งและท่องเที่ยวชายแดน แบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลัก

โดยผู้ว่าฯ สงขลา ได้มอบหมายให้ตัวแทนภาคเอกชนทำการสำรวจข้อมูลในเชิงพื้นที่ในประเด็นการดูแลพี่น้องประชาชนที่ประกอบธุรกิจที่ด่านนอก เพื่อรับฟังความคิดเห็นความเป็นไปได้ของการเปิดด่านแห่งใหม่ รวมถึงเปิดการช่องทางสัญจรรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะนำเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการเสนอให้มีการผลักดันโลจิสติกส์ ท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่สงขลา รองรับความต้องการและลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า พร้อมติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น

(ขอบคุณข่าว : หอการค้าจังหวัดสงขลา)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *