Home » ครูสืบสกุล ศรีสุข

พระมหากษัตริย์ ที่ได้รับการยกย่อง“พระบิดาแห่งการค้าไทย”ที่มีเชื้อสายสงขลา

หนังสือพิมพ์ภูมิภาค รายสัปดาห์ ของคนใต้ ปีที่ 26 ฉบับที…

อ่านเพิ่มเติม

มอบ‘บ้านเขียนเจริญ’สู่เสวนาคารบ้านโบราณทรงคุณค่าเมืองเก่าสงขลา

“เฉลิมวุฒิ เจริญวิศาล” มอบบ้านเขียนเจริญให้เป็นเสวนาคาร…

อ่านเพิ่มเติม

‘พระราชวชิราภินันท์’ เยือนสงขลาชมตำหนักเขาน้อยโบราณสถาน​สำคัญ

“พระราชวชิราภินันท์”​ หรือหม่อมราชวงศ์ นันทวัฒน์ หลานทว…

อ่านเพิ่มเติม

สักการะเจดีย์เขาแดง หนุนสงขลาสู่มรดกโลก

ดร.บวรศักดิ์ อุวรรโณ-ดร.ทวารัฐ สูตะบุตรนำคณะขึ้นสักการะ…

อ่านเพิ่มเติม