Home » ข่าว » ร้องทุกข์ เตือนภัย

‘อบจ.สงขลา’มอบบ้านให้ผู้พิการในอำเภอสิงหนคร

อบจ.สงขลา (กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.สงขลา) ร่วมกับ เทศบาล…

อ่านเพิ่มเติม

น้ำท่วม อ.สะบ้าย้อย คลี่คลาย ผู้อพยพรอทำความสะอาดบ้าน

สถานการณ์น้ำท่วม อ.สะบ้าย้อย คลี่คลาย ผู้อพยพยังอยู่ในศ…

อ่านเพิ่มเติม

น้ำท่วม 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน พื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา รายงานพื้…

อ่านเพิ่มเติม