Home » ข่าว » ประชาสัมพันธ์

“พาหมอไปหาประชาชนฯ” ปัตตานีจัดคลินิกคัดกรองความผิดปกติใบหน้า-มือเด็ก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการหาหมอไปหาประช…

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ยกงานวิจัย ม.อ. โดดเด่น ประโยชน์เชิงนโยบายภาครัฐ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ยกผลงานวิจัยของมหาวิทยาล…

อ่านเพิ่มเติม