จังหวัดพัทลุง และ ม.ทักษิณ ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย “สู้ชนะความจน :  บนฐานพลังความรู้ พลังภาคี”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและนักว…

อ่านเพิ่มเติม

โลกศิลปะวรรณกรรม : บทเพลงสะท้อนวิถี (บ้านเรา) เร คนไท 4

บทเพลงสะท้อนวิถี (บ้านเรา) เร คนไท 4ผู้เขียน : พันธุ์ป่…

อ่านเพิ่มเติม